Stenkulturcentrum

Gulldalen – ett levande stenkulturcentrum på Malmön

Gulldalsområdet består av smedja, mekanisk verkstad, lokstall, snickarverkstad och kompressorbyggnad med tillhörande kylvattendamm samt ställverk. Detta centrum utgjorde hjärtat i stenindustrin på Malmön.

Smedjan är från senare delen av 1930-talet och är den bäst bevarade och dokumenterade byggnaden. Den byggdes med fyra dubbelässjor och sägs vara den äldsta och enda bevarade av denna typ och utförande i Sverige. Den ägs av Sotenäs kommun och förvaltas av Hembygdsföreningen på Malmön.

Malmöns hembygdsförening vill bevara och utveckla detta till ett levande stenkulturcentrum till gagn för besöksnäringen på Malmön och i Sotenäs kommun. Förutom det unika landskapet finns mitt på ön även en sammanhållen bebyggelseklunga från stenhuggarepoken. Genom att utveckla och komplettera dessa verksamhetsbyggnader till ett levande och aktivt Stenkulturcentrum med delvis nytt innehåll, är det möjligt att både bevara och förnya den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

En del av visionen innebär att den befintliga Smedjan med tillhörande bebyggelse ska kunna hysa olika verksamheter, som är lämpliga i sitt sammanhang. Exempelvis småföretag, konstnärer, konstsmeder m fl. som hyr in sig. Våra guidade stenvandringar utgår från smedjan och täcker större stenbrott och besök på Draget där stenindustrin började. Visning av ”Vargparken” ingår i kulturstigen.

Kontakt

Malmöns Hembygdsförening c/o Helene Axeslsson-Öststorm Grönviks
Industriområde 1 456 55 Bohus-Malmön

Tel: 070-8485401
Email: hantverkstanmalmon@tele2