Lahälla knottfabrik

Upplev och ta del av de mäktiga lämningarna efter stenarbetet i Lahälla. Vandra in i storbrottet och se den unika knottfabriken med sin bevarade fallhammare. Berättelsen om Lahälla presenterar stenarbetet och stenindustrins utveckling från slutet av 1800-talet till 1960-tal.

Föreningens syfte är att renovera, bibehålla och utveckla Lahälla Knottfabrik för allmän beskådning, stenbrottet kring fabriken samt för epoken relevanta områden och byggnader.

Kontakt

Gamla Lahällavägen, 454 93 Brastad