StoneZone

StoneZone IF är en ideell förening som vill främja medlemmars intressen genom att bland annat i nära samarbete med Skandinaviska Stenprodukter AB ( StoneZone):

– Verka för en rik kulturell och internationell orienterat plattform och mötesplats på ”Gamla Stensågen”(StoneZone) i Hällevadsholm.
– Verka för att öka kunskap om det geografiska området, om natursten, stenbearbetning, stentradition och naturstenens framtid.
– Verka för alla medlemmars kulturella- och konstnärliga utveckling och kompetens utvidgning.
– Verka för att initiera och organisera (internationella) möter, utställningar, kurser, studieresor, symposier, workshops, föreläsningar och annat närliggande verksamhet.
– Verka för att assistera ”aktiva” medlemmar med utveckling och genomförande av idéer och projekt, söka finansiering och bidrag för individuella projekt och liknande verksamhet.

Föreningen är en kulturell och internationell mötesplats för konstnärer, konsthantverkare, kulturutövare och övriga kultur intresserade.

Kontakt

Hällevadsholm 16, 45761 Hällevadsholm