Vikarvet

Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap är en ideell förening som driver ett museum. I dagsläget består föreningen utav 250 medlemmar. Föreningen bildades 1915 med syfte att vårda fornminnen och äldre byggnader.

Vikarvet äger Frifararen, en garnfiskebåt byggd 1890 på Orust, och en kvarn på Blekebacken i Lysekil från 1850-talet samt två äldre fiskarstugor vid Torneviken i Gullmarsfjorden.
 

Museet Vikarvet

Här visas hur man levde förr i Bohusläns kusttrakt såsom fiskare, stenhuggare, konservindustriarbetare. Lysekil som badort belyses och en stor samling av fartygsmodeller finns.
 

Aktiviteter:

Föredrag, bildcafé, guidade visningar och författarbesök.

Vikarvets jättegryta

Kontakt

Vikarvet, Turistgatan 17, 453 30 Lysekil