Stallebrottet

Stallebrottet kulturproduktion har bildats för att skapa unik spelplats för teater, konserter och andra publika evenemang på Malmön i Bohuslän.

Navet i detta arbete var föreställningen Stenriket som hade premiär under sommaren 2015. Stenriket byggde på två romaner av bygdens författare Arne Lundgren: Stenriket och Sillbrand.

Malmön är stenindustrins vagga. Naturen bjuder besökaren på en en omväxlande upplevelse, där nästan varje meter påminner om Malmöns industrihistoriska epok då graniten blev till guld.

Här i hjärtat av ett stenbrott byggde vi en scen i samklang med naturen och historien. En kärleksförklaring till det som varit och ett hopp för den tid som är och kommer.

Kontakt

Kvarnviksvägen 1, 456 55 Bohus Malmön