Stenhuggerimuseet

Stenhuggerimuseet i Bohuslän ligger i ett gammalt stenbrott i Hunnebostrand. Brytningen där startade på 1930-talet och lades ner på 1950-talet.

Stenhuggerimuseet i Bohuslän vars ändamål är att främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av stenhuggarperidodens framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till stenhuggningsarbetet i Bohuslän.

Kontakt

Besöksadress

Asslerödsvägen 1
Hunnebostrand

Postadress

Museivägen 3
456 62 Hunnebostrand

Kontakt

Kontaktperson: Staffan Svensson
Telefon: 0700638456
sotenasgillethunnebo@gmail.com