Organisation

Föreningen syftar till att lyfta fram granitrelaterade resmål och stärka granitrelaterad lokalhistoria i norra Bohuslän.

Granitkustens styrelse:

  • Ordförande: Lars Rydbom
  • Vice ordförande: Marianne Gillberg Wallner
  • Kassör: Ingrid Kennborn
  • Sekreterare: Lisa Börjesson Liljas
  • Ledamot: Mirja Burlin
  • Ledamot: Kerstin Eriksson
  • Ledamot: Maria Fägerwall
  • Suppleant: Åsa Cunniff
  • Suppleant: Urban Gross

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2024 (kommer inom kort)

Granitkustens stadgar