Granitkusten

Efter en inledande period som projektorganisation med Sotenäs kommun i ledningen, är nu Granitkusten en Ideell förening med klassiska stadgar. Föreningen syftar till att att lyfta fram granitrelaterade resmål och stärka granitrelaterad lokalhistoria i norra Bohuslän.

För 2023 ser styrelsen ut som följer:

Ordförande: Hans Leutscher
Vice Ordförande: Marianne Gillberg-Wallner
Sekreterare: Lisa Börjesson-Liljas
Kassör: Lars Nordfeldt
Medlem: Mirja Burlin
Medlem: Kerstin Eriksson
Suppleant: Lukas Arons
Suppleant: Evin Kaymaz

Firmatecknare: Hans Leutscher och Lars Nordfeldt, var för sig.

Granitkusten Årsmötet 2023

Granitkustens stadgar