Ekomuseum Gränsland

Ekomuseum Gränsland är en kulturförening som verkar för bevarandet och underhållet av 25 besöksmål i gränslandet Bohuslän-Dalsland-Østfold. Kulturminnen med gemensam historia som knyter samman gränsområdet.

Den norska motståndskampen tog många vägar under den tyska ockupationen av Norge 1940-1945. Ett nätverk av stigar från Norge till Sverige blev använt av olika motståndsgrupper – kurirer som hjälpte flyktingar över den svenska gränsen, förutom Milorg som var en del av den norska Hemfronten. På svensk sida blev det många som hjälpte dem norska flyktingarna. 

Besök dessa historiska platser, på både den svenska och norska sidan. 

Svinesund- ett besöksmål


Få platser i gränsregionen är så fyllda av olika epokers historia som denna trånga passage mellan två länder. Platsen har under århundraden lockat konstnärer som alla imponerats och inspirerats av fjordlandskapets skönhet och dramatik. Via E6 når man Gamla Svinesundsbron, skyltar visar vägen.

NAMNET
Namnet Svinesunds ursprung är inte helt klarlagd men namnet går långt tillbaka, till Harald Hårfagrestid, och nämns flera gånger i Snorre Sturlasons kungasagor från 1200-talet. Under medeltiden utgjorde Svinesund gränsen mellan Ranrike och Borgarsyssel.

FORNMINNER
Redan under stenåldern fanns här människor som utnyttjade havets och fjordens resurser. På den
norska sidan har flera boplatser registrerats på platåerna vid bland annat Rørbekk (Oscar Torpheimen).
Vattnet stod då uppemot 60 meter högre än idag, dvs. nästan i kant med dagens brobana. Nordväst om Svinesund ligger en stor fornborg från järnåldern uppe på Børsåsen. Här finns bevarade murar som skyddat mot angriparna. Också på den svenska sidan finns fornborgar precis vid bron, de så kallade tvillingborgarna.

LÄS MER

Kontakt

leder@okomuseum-grenseland.org