Studieresa till Not Quite och Steneby Mötesplats

av | 26/09/2019

På Not Quite (https://www.notquite.se) träffar vi Malin Palm, administratör och konstnär. Vi får en rundvandring både in och utvändigt och en fika på brukets mysiga bageri.

Not Quite vill förmedla en känsla av livskvalité, en anda som känns välkomnande och levande även nu när verksamheten egentligen är stängd för besökare. Det är en utställningsplats i form av ett återanvänt pappersbruk och samtidigt ett kreativt nätverk för konstnärer, hantverkare och formgivare. Bageriet är öppet fredag och lördag och en del konstnärer som hyr in sig i verkstäderna är aktiva på plats året runt.

I nuläget har bruket en ägare som är positivt inställd till kulturverksamhet och Not Quite hyr in sig i en del av byggnaden; två stora utställningssalar. Vi ser resterna av en föreställning, en buffet på långbord med vita dukar, och tonerna ekar nästan kvar i byggnaden.

Verksamheten genererar utveckling i området i form utav att flera bed&breakfast öppnat upp och besöksnäringen har fått sig en ordentlig skjuts framåt.

TIPS!

Not Quite ingår i Trans Europe Halles (https://teh.net) för europeiska samarbeten, inspiration och stöd. Några av Granitkustens aktörer skulle själva kunna ingå i detta nätverk då de uppfyller kriterierna nedan.

  • Är en europeisk gräsrotsorganisation – ideell men med en juridisk struktur
  • Är baserad i en återanvänd byggnad
  • Har ett självständigt, tvärvetenskapligt socialt, konstnärligt och kulturellt program
  • Stödjer ett demokratiskt, pluralistiskt och jämlikt samhälle

 

Mötesplats Steneby

Vi fortsätter till Steneby Mötesplats (https://www.steneby.se/motesplats/) där vi träffar Funny Livdotter (kommunikatör för Mötesplats) över en lunch och rundvandring. Syftet med detta regionala uppdrag är att stärka hela Dalsland genom konst och kultur och skapa förutsättningar för korsbefruktning mellan olika aktörer. Dels drivs egna projekt, men en uppgift är även rådgivande. Fördelning i form av verksamhetsstöd och projektstöd ligger också på verksamheten. Juryn för stöd är blandade aktörer från civilsamhället, näringslivet och föreningar (exempel från Konsum och den lokala pizzerian).

Mötesplats arbetar med att skapa samarbeten mellan det externa/samhället och studenterna. Unga vuxna är en svår grupp här då det är få som stannar kvar i området. Vi känner igen problematiken.

I ”Parkprojektet” ingick både Stenebystudenter och medborgare i Dals-Långed. Arbetet resulterade i en bastu. Bastun är idag lika mycket symbol för det goda samarbetet som ett härligt tillskott för samhällets medborgare. Under processen var det fokus på:

– Inkludering tidigt i utvecklingsarbetet. Alla får komma och delta
– Ta pulsen på invånarna. Vad vill de själva ha?
– Samarbetet i sig det viktigaste resultatet

Vi tar med oss dessa tankar vidare i vår process och tackar Malin Palm och Funny Livdotter för deras välkomnande!