Granitledens hemsida publicerad

av | 30/04/2020

Granitkusten har bidragit till att finansiera uppbyggnaden av hemsidan Granitleden. Granitleden presenterar massor av granitrelaterade resmål över hela Bohuslän och in i Östfold i Norge. Granitleden drivs av föreningen StoneZone som ingår i referensgruppen för Granitkusten.