Svenneby Hembygdsförening- Ny medlemsförening.

av | 09/12/2022

Svenneby hembygdsförening bildades 1946 av Olof Evensson. Verksamheten, som bedrivs, är bred och sträcker sig från valborgsmässofirande, gudstjänster, yogakurser, föredrag, filmvisningar till vandringar och utställningar.
Föreningens främsta besöksmål har varit den lilla ryggåsstugan Gotte-Lars stuga från början av 1800-talet, Stenstugan, byggd 1914-22 av stenhuggaren Hans Niklasson (vänstra bilden nedan), Krega kvarn från 1870-talet samt Valöns naturreservat.
Under senare år har även Sibiriens stenbrott (högra bilden nedan) blivit populärt och välbesökt. På försommaren sattes skyltar upp i stenbrottet, som berättar om den tid då brottet var aktivt. Föreningen har dessutom börjat med guidade turer i området och kommer att utveckla detta åren som kommer. Under 2023 planeras en utställning om Valfångare från Bohuslän. Den kommer att göras i samarbete med Tanums hembygdsförening, Strömstad historieförening med stöd från valmuseet i Sandefjord.
Hembygdsgården, som ligger i Heestrand, är inte rustad för att användas vintertid. För att göra den mer tillgänglig och kunna ha verksamhet hela året finns planer på att isolera fastigheten samt att dra in vatten och avlopp. Fiber är redan installerad.

https://www.hembygd.se/svenneby-hembygdsforening