Kulturarvsdag 16 mars

av | 18/02/2020

Kulturarvsdagen 16 mars på Göteborgs Universitet, Humanisten, tar upp frågor om kulturarvet i det offentliga rummet. Vad händer när politiker och debattörer vill styra hur det förflutna framställs? Vad får sägas om vår historia? Vilken makt ska folkvalda ha över hur vårt gemensamma kulturarv presenteras? Och vad kommer fram när en konstnär vänder och vrider på stolta föreställningar om den egna hembygden.

Kulturarvsdagen riktar sig till studenter och lärare på kulturarvsprogrammet och dess profilämnen antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, etnologi/kulturanalys, historia, humanekologi och socialantropologi, men också alla andra som är intresserade av frågor som berör kulturarvets politik och ideologi.

Dagen arrangeras av Kandidatprogrammet Kulturarvsstudier, Göteborgs universitet och CCHS, Centrum för kritiska kulturarvsstudier.

Program Kulturarvsdagen GU

Tid: 13:00-17:30

Lokal: Hörsal C350 på Humanisten, Renströmsgatan 6 Göteborg