Berättarkväll på Kulturhuset Skagerack

Minnen, berättelser, foton och skildringar ur granitindustrins historia

Brytningen av den för norra Bohuslän så karaktäristiska graniten har gjort tydliga kulturhistoriska avtryck. Härmed bjuder vi in aktörer, privatpersoner och föreningar att komma för att lyssna på olika projekt i Strömstad med koppling till dess immateriella skatter!

Läs hela inbjudan här: Inbjudan Berättarkväll 21 april

Tid & plats

torsdag 21 april, 2022 17:30