Referensgrupp

Granitkustens aktörer är alla välkomna att sitta med i referensgruppen. Vi träffas fem gånger om året och turas om att besöka varandra.

 

Kommande möten

Referensgruppen träffas nedan datum 2020, 16:00-18:00.

  • 18 mars Kulturlandskapet
  • 13 maj Hållö Fyr
  • 19 augusti StoneZone
  • 21 oktober 

Tidigare mötesprotokoll

Rereferensgrupp protokoll 20200115

Referensgrupp protokoll 20191125

Referensgrupp protokoll 20190923