Våra rekommendationer angående Covid-19

av | 12/03/2020

Granitkusten tar allvarligt på rapporterna om att det nu finns tecken på att coronaviruset sprids i samhället. I dagsläget ändrar vi inte kommande möten men det kan ske med kort varsel om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras. Vi ger dock följande rekommendationer till mötesdeltagare:

  • Kom inte på möte om du har minsta förkylningssymtom.
  • Var noga med handhygien.
  • Håll ett avstånd på ca 1 m till andra mötesdeltagare.
  • Hälsa inte med handskakning eller kram.
  • Kom inte på möten om du tillhör en riskgrupp eller har personer i riskgrupp i din familj.

Syftet med dessa rekommendationer är i första hand att bidra till minskad smittspridning.