Berättarbänksprojektet är igång!

av | 21/04/2023

Berättarbänkar och informationsskyltar
Granitkustens projekt med att placera bänkar av granit och informationsskyltar har startat. Planen är att sätta upp berättarbänkar på särskilda utvalda granitrelaterade besöksplatser med en berättelse som förklarar vad Granitkusten är och som presenterar de olika sätt medlemsföreningarna berör det gemensamma – bohusgraniten. Utöver det kommer även information kopplad till platsen bänken står på presenteras i en egen, något mindre omfattande berättelse. Berättelserna kommer att nås via en QR-kod som avläses av besökarnas telefoner.
På informationsskyltarna ska finnas en karta med information om Granitkusten samt en kort beskrivning av platsen där skylten är placerad. Kartan över Granitkusten tas fram av Ulrika Malm som även skapade bilden på Granitpusslet. Projektet leds av Kulturlandskapet i samarbete med medlemsföreningarna.
Projektet kommer fortlöpa under 2023 och 2024. Planen är att minst en berättarbänk sätts upp under 2023 och att resterande sätts upp allt eftersom.

Den första beslutade platsen att få en berättarbänk är på Bohus Malmön.
Bohus Malmön är ur granitindustrihistorisk synvinkel säregen och väl representerad på platsen med gott om historia, lämningar och spår.
Andra nominerade platser kommer att bearbetas parallellt men en plats måste bli den första! Styrelsen mottar gärna fler nomineringar till lämpliga platser från medlemsorganisationerna.