Bohusläns Klätterklubb

Med Bohuslän menas i klätterkretsar ofta det granitbälte som börjar vid Gullmarn och som löper norrut till Idefjorden. Området bjuder på fantastisk granit med naturligt säkrade spricklinjer i världsklass. Därutöver finns ett stort utbud av bouldring och sportklättring, och kalla vintrar även isklättring. Klubben har även inomhusväggar vid Bro Boulder i Brodalen och Rimnershallen i Uddevalla.

Bohusläns Klätterklubb bildades 1990 och har idag ca 340 medlemmar. BKK är ansluten till Svenska Klätterförbundet, som i sin tur är ansluten till Riksidrottsförbundet. Klubben arbetar i huvudsak för att klättringen i Bohuslän ska kunna utföras och vidareutvecklas – i ett hållbart samspel med djur, natur och alla de som lever och verkar i området.
Klubben bedriver bland annat följande verksamheter:
– Kontinuerligt accessarbete
– Underhåll av leder, bultar och firningsankare
– Klubbstugan i Bärfendalen
– Inomhusväggarna Bro Boulder i Brodalen och Rimnershallen i Uddevalla

Kontakt

E-post: Info@bohuskk.se
Bro Boulder
MELLBERG 111, 454 94 Brastad

Klubbstuga
Myrtorp 22, 455 98 Dingle