Riksarkivet

Riksarkivet har forskningsmaterial kopplat till företag inom stenindustrin och det går att digitalt söka förteckningar via SVAR som är en portal för arkiv.

För att se på materialet som inte är digitaliserat och sökbart så får man bege sig till Landsarkivets depå på Polstjärnegatan 6 B i Göteborg. Det ligger på Hisingen i närheten av Lindholmen. Öppettiderna är begränsade till tisdagar och onsdagar mellan 10 -16 och det kan vara bra att ringa först och boka ett bord (vanligtvis så brukar det finnas plats). På gården finns parkering och tillstånd hämtar man när man skriver in sig i läsesalen. Telefonnummer är 010 476 78 80

Den största omfattningen inom området stenföretag innehåller material från Kullgrens Enka och Skandinaviska Granit Ab. I och med att de köpt upp äldre firmor så finner man även deras material under de båda företagen. Här kan man exempelvis finna orderböcker, kontrakt, leveranser och inventarieförteckningar. I begränsad del kan man även hitta fotografier och ritningar.